Del siden


Ny Facebook gruppe

Vi har oprettet en gruppe der hedder ”Nyt fra distrikt 14 (for klubformænd og stævneansvarlig)”

Gruppen er tænkt som et forum der kan være bindeled mellem klubberne og bestyrelsen. Her kan stilles spørgsmål, forslag, der kan komme info fra bestyrelsen til klubberne.

Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid kontakte alle klubber for at sikre alle bliver inviteret med i gruppen.

 

Må vi besøge jer?

Bestyrelsen vil gerne have større indsigt i hvad der rører sig i klubberne. Derfor vil en af os gerne deltage i jeres bestyrelses møde som ”en flue på væggen”.

I må meget gerne kontakte undertegnede, og så vil jeg koordinere med bestyrelsen.

 

Vidste du?

Som medlemsklub af DRF følger der:

 • Adgang til stævnesystem på DRF Go! og adgang til Equipe.
 • Registrering af resultater på alle ryttere fra D-niveau og opefter.
 • Gratis klubrådgivning og klubudvikling med DRF’s konsulenter (uden begrænsning)
 • Gratis sparring omkring udarbejdelse af propositioner
 • Mulighed for gratis rådgivning omkring ansættelser i rideklubben hos Advodan
 • Gratis adgang til alt materiale omkring ryttermærker, samt mulighed for at indstille medlemmer af rideklubben gratis til online ryttermærkeprøver.
 • Dækning af idrættens forsikringer som indbefatter:
 1. en lovpligtig frivillig arbejdsskadeforsikring
 2. en ansvarsforsikring
 3. en idrætsrejseforsikring
 4. en retshjælpsforsikring
 5. en psykologisk krisehjælpsforsikring
 • 10% rabat hos Agris dyreforsikring til alle medlemmer
 • Gratis skilt til rideklubben med navn og logo
 • Adgang til brug af DRF’s officials
 • Adgang til kurser og uddannelsestilbud hos DRF og DIF.
 • Adgang til at benytte DRF’s rabataftale med Scandic

 

 

Med venlig hilsen

Christina Volhøj

Formand Distrikt 14

Asåvej 20

9330 Dronninglund

Tlf. 3023 5808

Mail. christina@volhoj.dk

Stævneaftale 2022-2023 (godkendt 23-03-202)

Stævneplan 2022 - 20233 (31-03-2022)

Stævneplan 2022 - 2023 (15.02.2022)

Stævneplan 2022 - 2023 (24.01.2022)

24/1

Kære Klubber

Endelig er stævneplanen for næste stævnesæson færdig og koordineret med distrikt 11/13 og 12.

På et tidspunkt efter den 1. marts vil der blive lukket op for, at der kan søges ekstra stævner, men der er aftalt med distrikt 11/13 og 12, at der skal være mindst 75 km. til en anden klub der holder stævne i et af de to distrikter.

Stævnetermin skal være søgt senest den 1. marts.

Med venlig hilsen

Sportsudvalget D 14

Lone Nørager Kristensen

30883792

20/12 2021

Klubber, officials og øvrige samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår

AFLYST AFLYST AFLYST p.g.a få tilmeldte

Kære Klubber, I inviteres hermed til distriktsrådsmøde

Onsdag d.17/11-21 kl. 18,00

Sports og kulturcenter Brovst Damengvej 2, 9460 Brovst

- Velkomst

- Nyt fra formanden

- Nyt fra afd. sport

- Nyt fra kasseren

- Indlæg ved Morten Rodtwitt ( DRF’s Direktør +1 udviklings medarbejer ) omkring DRFs arbejde og administration

- E.V.T

Tilmelding til Karen Valsted valsted@hotmail.com senest mandag den 15/11 2021 

14/12 2020

Kære Klubber 

Så er planen for b stævner og opefter på plads og jeg vedhæfter den til jer ifht. til jeres planlægning.

I kan nu søge stævner for stævneåret 2021-2022 og i skal søge både d og c stævner. I skal tydeligt i ansøgningen skriver følgende;

Både for c og d stævner skal i skrive 1. prioritet til stævnedato og en 2. prioritet

Stævneniveau c eller d

Disciplin

Hest/pony

I kan i første omgang søge 3 stævner så bestemmer i selv på hvilket niveau

Vi har ikke lavet nogen restriktioner ifht. stævneplanlægning udover antal af stævner i kan søge J livet af pt. fyldt af restriktioner, men vil i første omgang se, hvad der kommer ind af ansøgninger og se om vi kan snakke os på plads J.

Ansøgningen skal sendes til undertegnede senest den 24. december – både for d og c stævner på følgende mail: lone@epilepsiforeningen.dk

 

Vi i sportsudvalget  vil gøre alt for, at vi kan mødes fysisk men hvordan det lige kan lade sig gøre er sgu lidt op ad bakke, når forsamlingsantallet indtil den 28. februar er 10 personer, så ifht. til stævneplanen bliver det nu nok på teams eller et eller andet, men det vender jeg lige tilbage med.

Vi har nemlig også et andet hængeparti, det er at vi skal have vedtaget vores nye stævne aftale, som snart for meget længe siden er sent ud, men som jo skal gælde for det nye stævneår 2021-2022 – 1. april 2021 – 31. marts 2022.

 

Så er der lidt forskelligt information fra DRF men inden i går i gang med at læse det, vil vi fra Sportsudvalget ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og tak for samarbejdet i dette stævneår. Det har været et år med mange udfordringer og det vil jo nok blive sådan et godt stykke ind i foråret også.

 

Min mail og min telefon er altid åben, hvis der skulle være nogen ting vi lige skal have vendt.

 

Med venlig hilsen

Sportsudvalget

25/6

Stævneaftale er opdateret, se menupunkt Stævneplan

Covid-19

 14/6

 

Til officials i Distrikt 14.

 

I inviteres hermed til info/dialog møde i Brovst Hallen Damengvej 2 9460 Brovst.

 

Banedesignere/springdommere,  mandag d. 22/6-20,  kl 19.00

 

Dressur officials, onsdag d. 24/6-20, kl 19.00

 

Tilmelding senest d. 18/6

til: noerhedenjohansen@gmail.com

 

Distriktet er vært ved lidt bespisning

8/6

 Stævneplan og stævneaftale er opdateret, se under de enkelte menupunkter

Aflysning

Distriktsrådsmødet den 17. marts er aflyst p.g.a forholdsreglerne omkring Covid-19

23/12

Klubber, ryttere, officials og sponsorer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

12/4KURSUS I STÆVNEPROGRAMMET EQUIPE

 

Distrikt 14 afholder, tirsdag den 25. april kl. 18.00, kursus i anvendelse af stævneprogrammet Equipe.


Har jeres klub fået ny bestyrelse eller mangler I blot flere hænder der kan operere i Equipe, så har I alle tiders mulighed nu.


Underviser på kurset, Kristine Bak Larsen, er superbruger i Eqiupe, og en af de personer I, blandt andet, møder når I kontakter deres hotline.


Kurset afholdes i Uggerhalne Sportsrideklubs rytterstue.

Pris: 50 kr.


Vi vil sørge for at der er kaffe/ te, kage og en sodavand.

 

Tilmelding, senest torsdag d. 20. april, til kursusansvarlig:

Maria Kjeldgaard på tlf. 2212 1263

8/12  


  Kære klubber

 

  Så er det tiden igen at søge for ny stævnesæson til både C og D stævner. Ansøgningsfristen     er den 22. december 2022.

 

 Planen vil komme på plads mellem jul og nytår og i begyndelsen af det nye år bliver planen   sendt ud. Vi vil gøre vores bedste.

 

 Husk at kigge på  B planen og husk de oplyste muligheder for en 3 årige kontrakt på   julestævne i dressur og spring som oplyst på mødet samtidigt med at vi efterlyser en klub til   at  holde dressur hold mesterskab for 2023.

 

 Mvh Lone


 Sportsudvalget13/11 2019

Kære klubber

 

I inviteres hermed til møde i Distrikt 14

 

Onsdag d. 27. november 2019 kl. 18.30, i Uggerhalne Sportsrideklubs lokaler, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

 

Her får vi nemlig besøg af DRF's nye generelsekretær, Morten Schram Rodtwitt, som udover at præsentere sig selv, bl.a. vil fortælle om generelle fremtidsvisioner i DRF. Morten modtager meget gerne generelle spørgsmål fra klubberne.

Derudover får vi også besøg af uddannelseskonsulent i DRF, Nana Eiberg, som vil berøre emnet ¨dialog klubber og DRF imellem, fsva. kurser - fysisk eller web?¨

 

Vi ser meget gerne, at det så vidt muligt er klubformændene, der deltager på vegne af klubben, og meget gerne i selskab med 1-2 øvrige klubrepræsentanter. Så videresend venligst invitationen til jeres formænd, så de er orienteret.

Vi gør opmærksom på, at der på seneste distriktsrådsmøde i SAO i september, er gjort opmærksom på mødedato og tidspunkt.

 

Vi håber på, at så mange som muligt har tid og lyst til at deltage, og ser frem til at modtage jeres tilmelding senest onsdag d. 20. november 2019, af hensyn til beværtning (dirtsiktet er vært ved en sandwich).

Tilmelding skal ske pr. mail til valsted@hotmail.com

 

Vel mødt

Mvh. F.U.

 

____________________________________________________________________

 13/11 2019

OBS: Info fra Sportsudvalget

 

Stævneplan fra DRF er lovet færdig den 1. december 2019 - senest.

Umiddelbart herefter vil der blive sendt info ud til klubberne med ønske om både C- og D-stævner for stævneåret 2020-2021. 

 

Mvh.

Lone Nørager

Sportsudvalget

 

20/3-19

Liste over C og D stævner kan ses under menupunktet Stævneplaner

Stævneaftale for perioden 1/4 2019 - 31/3 2020 vil kunne ses under menupunkt Stævneaftale i løbet den næste uges tid. 

19/3

DRF - repræsentantskabsmøde 2019

 

 

Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 6. april på:
Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør

Klubinvitation Klik her
 

 

Tidsplan

 

10.00 - 12.00: Oplæg
- Samarbejde giver nye elever v/Aalestrup Heste og Rideklub
- Klubsamarbejde om events v/Vemmelev Rideklub & Odsherreds Rideklub
- Strategisporene
- Aktuelle udfordringer for hesteholdet v/Jørgen Kold fra SEGES

 

12.00: Frokost

 

13.00: Repræsentantskabsmøde 

 

Dansk Ride Forbund er vært for forplejning under mødet. 

 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
 5. Optagelse af nye medlemmer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Tilmelding:  
Invitation og tilmeldings-link bliver sendt direkte til klubberne via mail.
Officials under Dansk Ride Forbund har adgang til repræsentantskabsmødet efter forudgående tilmelding på info@rideforbund.dk 

 

Valg til Bestyrelsen 2019
Ulf Helgstrand (formand): Genopstiller
Anne-Mette Binder (næstformand): Genopstiller
Jakob B. Ravnsbo (medlem): Genopstiller
Helle S. Madsen (medlem): Genopstiller
Thomas Vogt Hansen (1. suppleant): Opstiller
Tina Callesen (2. suppleant): Kandidat (offentliggjort den 20.02.2019)

Valg til Appeludvalget 2019
Carsten Lorentzen (formand): Genopstiller
Lars Langhoff (medlem): Genopstiller
William Kanta (medlem): Genopstiller

 

Valg af revisor 2019
Bestyrelsen foreslår:
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisor
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisorsuppleant

 

Forslag:
Ingen indkomne forslag

 

10/4

Meldegelde

Med virkning fra 1. april 2017 skal der ikke længere indbetales meldegelde når I afholder stævner.