Distriktsbestyrelsen 2024

Formand:

Chistina Volhøj
Asåvej 20
9330 Dronninglund
Tlf. 3023 5808
christina@volhoj.dk 

Distriktets repræsentant i DRF´s formandsgruppe
Distriktets repræsentant i Friluftsrådet
Breddekoordinator

Stævnekoordinator

Lone Nørager
Alvejen 340
9690 Fjerritslev
Mobil 3088 3792
lone@epilepsiforeningen.dk 

Formand for Sportsudvalget

 Kursusansvarlig

Maria Kjeldgaard
Vestergårdsvej 10
9440 Åbybro
Mobil 2212 1263
mariakjeldgaard@gmail.com

 

 

 Sekretær

Mette Winther
mettewinther9800@gmail.com 

Mødeinkaldelser
Referater

 Kasserer

Bente Østergaard
Hallundvej 172, Øster Brønderslev
9700 Brønderslev
Mobil 2033 5206
bente.oestergaard@mail.tele.dk

Regnskab og budget
Officialsgodtgørelse
Kontaktperson vedr. diverse tilskud til klubber

Kontaktpersoner vedr. stævner

 C Spring: Lone Nørager 3088 3792 – mail: lone@epilepsiforeningen.dk 

C Dressur: Lone Bang 2324 8090 – mail: lone.bang@hotmail.com

D + E stævner Syd Lene Nielsen 2070 2313 – mail: lenenielsen77@hotmail.com

D+ E stævner Nord Kristina Frandsen 2246 2378 – mail: kristina-mira@hotmail.comTidtagningsanlæg:


Nyt anlæg: Bjarne Mørup, tlf. 2348 0792


Gammelt anlæg: Christina Volhøj, tlf. 3023 5808

 

 

 

 

 

 

Klubkonsulent: Kontakt DRF

Revisor: Anne Toft Jensen

Del siden